HÅLLBARHET

Ett plåtslageri med hållbarhetstänk.

Varje dag arbetar vi dedikerat för att minska vår miljöpåverkan. Genom att välja elbilar och miljövänliga metoder strävar vi aktivt mot en grönare framtid. Varje handling är ett steg närmare ett mer hållbart samhälle.

 

Vad kan vi göra?

Miljömedveten Byggpraxis

Vi gör vårt bästa att minimera vår påverkan på miljön genom att använda hållbara byggmaterial, minska avfall och implementera energieffektiva lösningar. Vårt mål är att skapa byggnader som inte bara möter dagens behov utan också bevarar resurser för framtida generationer.

Gröna Energilösningar

Vi främjar och implementerar gröna energilösningar, inklusive solcellsteknik, vindkraft och andra förnybara energikällor, för att minska vår koldioxidavtryck och stödja övergången till hållbara energialternativ. Vi övergår även till eldrivna fordon.

Kontinuerlig Förbättring

Vi arbetar på att kontinuerligt utvärdera och förbättra våra hållbarhetspraxis. Genom att regelbundet granska och uppdatera våra mål strävar vi efter att ligga i framkant när det gäller hållbar byggverksamhet.

Agenda 2030

Vad kan vi göra?

  • Implementera striktare återvinningsrutiner.
  • Använd återvunnet material när det är möjligt.
  • Uppgradera till energieffektiva maskiner och verktyg.
  • Optimera energianvändningen i våra lokaler.
  • Erbjud utbildning för alla anställda om hållbarhet och miljöansvar.
  • Skapa en intern kampanj för att öka medvetenheten om Agenda 2030.

Vårt bidrag till en hållbar utveckling

01.

Att minska miljöpåverkan

02.

Arbeta för en god arbetsplats omfattande hälsa, utveckling & delaktighet

03.

Göra våra kunder & konsumenter mer medvetna

04.

Arbeta för jämnlikhet, lika värde & mångfald

05.

Att verka lokalt & främja arbetstillfällen för närboende